Võlakirjade pakkumine

Alates pangalitsentsi omandamisest 2019. aprillis on Holm teinud läbi märkimisväärse kasvu, laiendades nii kliendibaasi kui tooteportfelli. Oleme välja arendanud võimekuse paindlikult ja kiirelt turule tuua just selliseid teenuseid, mida kliendid vajavad ning mis ühtlasi toetavad panga edasist jõulist kasvu. 2023. a oli Holmil rekordtugev aasta, mil oluliselt kasvatasime nii laenuportfelli kui hoiuste mahtu. Aset leidis ka esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate võlakirjade (AT1) emissioon.

Meie esimene avalik allutatud võlakirjade pakkumine (Tier 2) annab kõigile huvilistele võimaluse saada osa Eesti oma panga eduloost. Holmi võlakirjade märkimiseks esita märkimiskorraldus oma väärtpaberikonto kaudu hiljemalt 24. mail 2024.

Võlakirjade pakkumine
Võlakirja nimetus
EUR 9.5% HOLM BANK BOND 24-2034
Märkimisperiood
10. mai 2024 - 24. mai 2024
Kauplemisele võtmine
Nasdaq First North Balti võlakirjade nimekiri
ISIN kood
EE3300004290
Nimiväärtus
1 000 EUR
Emissiooni kogumaht
2 000 000 EUR
Väljalaskekuupäev
30. mai 2024
Lunastuskuupäev
30. mai 2034
Aastane fikseeritud intressimäär
9,5%
Intressimaksete sagedus
30. mai ja 30. november

Kes me oleme?

Holm pangas teeme tööd eesmärgiga aidata inimestel ja ettevõtetel häid plaane ellu viia, pakkudes kaasaegseid, mugavaid ja kvaliteetseid tulevikku vaatavaid finantsteenuseid.

2019. aastal pangalitsentsi saanud Holm on pärit Haapsalust ning meie nimigi on inspireeritud Lääne-Eesti laidudest - holmidest. Meie ajalugu ulatub aga aastasse 1995, mil hakkasime pakkuma ostude finantseerimist Liisi järelmaksuga. Tänaseks kuuluvad meie pidevalt laienevasse tooteportfelli krediitkaardid, erinevad väikelaenud, kodulaenud, liising, tähtajalised hoiused, järelmaksud. Eesti oma pangana oleme klientidele lähedal, tunneme Eesti inimeste vajadusi ja saame arendada just neile sobivaid teenuseid.

Viimaste aastate ulatuslikud investeeringud äriarendusse, innovaatiliste uute toodete turule toomine ning tarbijatele antud kõrgeima hoiuseintressi lubaduse pidamine aitas tuua 2023. aastal rekordilised tulemused.

Kes me oleme?
Peamised finantsnäitajad

Konsolideeritud finantsnäitajad miljonites eurodes

202220232024 (E)
Laenuportfell99,1139,6173,2
Hoiuste portfell104,4155,5192,5
Omakapital18,319,922,7
Varade maht kokku129,5183,5229,2
Intressitulud12,917,925,4
Neto intressitulu11,114,218,0
Tegevustulud11,615,419,8
Kasum/kahjum-0,91,62,8

Korduma kippuvad küsimused

Võlakirjade avaliku pakkumisega kaasatava raha abil annab Holm oma kiirele kasvule täiendavat hoogu. Holmi järgmiste aastate strateegia keskendub laenumahtude suurendamisele nii Eesti kui ka Läti turul ning kasumlikkuse olulisele tõstmisele. Et seda saavutada, pakume klientidele uusi paindlikke ja mugavaid finantsteenuseid ning arendame seda toetavaid võimekusi ja tööprotsesse.
Holm panga võlakirjade aastane fikseeritud intress on 9,5% ning väljamakseid teostatakse kaks korda aastas investori poolt näidatud kontole.
Pakkumine on suunatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele Eestis, kelleks võivad olla nii mitte-kutselised kui kutselised investorid.
Holmi võlakirjade märkimiseks peab investor esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse oma väärtpaberikonto haldurile. Väärtpaberikonto puudumisel saab selle endale avada kõigis Eesti suuremates pankades.
Võlakirjade märkimisel on kõik investorid võrdses seisus, kuid ülemärkimise korral on pangal õigus otsustada, kuidas võlakirjad investorite vahel jaotada.
Jah, Eesti residentidest eraisikud peavad tasuma võlakirjade intressimaksetelt tulumaksu, mille Holm peab kinni investori arvelduskontole intressiväljamakseid tehes. Juhul kui investor on ostnud võlakirjad investeerimiskontole või pensioni investeerimiskontole ning soovib tulumaksukohustust edasi lükata, tuleb täita vastav avaldus ühekordselt hiljemalt 10 päeva enne intressimaksete teostamise tähtaega.
Iga finantsotsuse tegemine, nagu ka võlakirjadesse investeerimine, nõuab põhjalikku läbimõtlemist. Tutvu hoolikalt Holmi investoritele loodud ettevõtte kirjeldusega, milles on lahti kirjutatud ka võlakirjadega seotud riskid.
Holmi võlakirju märkides tasub arvestada 10-aastase tähtajaga. Ennetähtaegne lunastamine on erand, mille puhul peavad esinema võlakirjatingimustes välja toodud eeldused ning milleks peab loa andma Finantsinspektsioon.
Holmi võlakirju on võimalik osta ja müüa samamoodi nagu kõiki teisi börsil noteeritud võlakirju.

Investorsuhete kontakt

Võlakirjapakkumisega seotud küsimustega võib pöörduda otse Holm panga finantsjuhi Madli Pindmaa poole või kirjutada aadressil investor@holmbank.ee.

Madli Pindmaa
madli.pindmaa@holmbank.ee

Investorsuhete kontakt

Tutvu materjalidega

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2024. Holm Bank AS