Investeerimislaen

Holmi investeerimislaen sobib ettevõtete suuremate plaanide finantseerimiseks.

Laenusumma

alates 25 000 €

Maksegraafik

kuni 15 aastat

Intressimäär

sõltub laenusummast ja tagatisest

Lepingutasu

alates 1%, minimaalselt 250 €
Investeerimislaen

Laenumaksed parajaks!

Mõistame, et laenu võtmine on oluline otsus. Kui Sul on juba varasemast mõni kohustus, mis vajaks üle vaatamist, või kahtled, kas investeerimislaen on Sinu äri jaoks õige lahendus, broneeri tasuta konsultatsioon ja leiame üheskoos parima lahenduse. Meie tugevuseks on kiire ja paindlik, ettevõte vajadusi arvestav lähenemine ning pikk, kuni 15aastane laenugraafik.

Näiteks kui tegeled üürikinnisvara pakkumisega ning oled juba võtnud lühiajalise laenu, saame aidata laenugraafiku pikendamisega kuni 15 aastaks. Aitame muuta laenumaksed parajaks, et kulud ja tulud oleks tasakaalus.

Laenumaksed parajaks!

Tegemist on pikaajalise laenuga, mille maksegraafik võib ulatuda kuni 15 aastani. Sobivad tagatised on kinnisvara ning sihtasutuste KredEx ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendused. Laenutingimused on paindlikud, saad valida sobiva maksegraafiku ning vajadusel kasutada maksepuhkust. Laenutaotluse saad teha iseteeninduses. Meie spetsialist vaatab taotlused läbi personaalselt ja vajadusel võtab Sinuga ühendust.

Oled oodatud ka konsultatsioonile. Kui Sul on küsimusi, soovid nõu pidada või oma äriplaani perspektiivi meiega arutada, kirjuta meile arilaenud@holmbank.ee.

Sihtotstarve
uuteks investeeringuteks
Laenusumma
alates 25 000 €
Omafinantseering
alates 0%
Laenulepingu pikkus
kuni 5 aastat
Maksegraafik
kuni 15 aastat
Maksepuhkus
kuni 6 kuud
Aastane intressimäär
aastane intressimäär sõltub laenusummast ja tagatisest
Lepingutasu
lepingutasu alates 1%, minimaalselt 250 €
Sobivad tagatised
kinnisvara, ettevõttega seotud isiku/isikute käendus, MES või Kredex käendus või nende kombinatsioon.
Nõuded laenusaajale
Eestis registreeritud ja tegutsev osaühing või aktsiaselts; ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust

Täitmaks meile kui pangale seatud hoolsuskohustust, palume Sul tuvastada end video teel Veriff OÜ keskkonnas. Tuvastamiseks on vajalik internetiühendusega seade, millel on töötav kaamera. Pane valmis enda isikut tõendav dokument ning järgi ekraanil samm-sammult esitatud juhiseid. Personaalse lingi isikusamasuse tuvastamiseks saadame Sulle e-posti aadressile.

Korduma kippuvad küsimused

Holmist saavad investeerimislaenu taotleda Eestis registreeritud ja vähemalt 12 kuud tegutsenud juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad.
Holmi investerimislenu taotlemiseks:
täida laenutaotlus Holmi kodulehel või
täida laenutaotlus Holmi iseteeninduses või
küsi pakkumist aadressilt arilaenud@holmbank.ee.
Investeerimislaenu taotlemiseks tuleb esitada:
• tagatisvara info (kui on olemas, siis hindamisakt või müügikuulutus)
• ettevõtte esindaja poolt kinnitatud laenutaotlus;
• ettevõtte finantsaruanded (eelmise majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis on esitatud Äriregistrile; jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud);
• juriidilise isiku ankeet;
• ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta;
• kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis käendaja ankeet;
• käendaja pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta.
Holm võib laenuotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.
Investeerimislaenu taotlemise üks põhieesmärk on ettevõttele täiendavate väärtuste loomine (näiteks uued masinad, seadmed või kaubavaliku laiendamine vms). Lähtuvalt seadustest tulenevatest kohustustest soovib Holm Bank AS teada, millist täiendavat väärtust loob taotletav ärilaen ettevõttele.
Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Holmi investeerimislaenu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud.
Holmi investeerimislaenu tagatiseks sobivad:
• hüpoteek ettevõttele või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluvale kinnisasjale;
• ettevõtte juhatuse liikme või omaniku käendus;
• ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii;
• KredExi või Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendus.
Seadusest tulenevalt on pangal kohustus investeerimislaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks on pangad kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.
Holmist saavad investeerimislaenu taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Seadusest tulenevalt on Holm pangal kohustus koguda ettevõtte kasusaajate kohta andmeid. Selle eesmärgiks on vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Holm pank juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Holm pank käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.
Holm pank on huvitatud omafinantseeringu pärituolust, sest need näitavad ettevõtte kapitali kaasamise võimet. Eelkõige soovib pank teada, kas omafinantseering pärineb ettevõtte omanikelt, on seotud hankijate maksetähtaja pikenemisega (sh ületähtaja võlgnevused) või pärineb muudelt kreeditoridelt.
Tulenevalt seadusandlusest on finantsasutustel kohustus täita hoolsusmeetmeid, mille hulka kuulub ka „Tunne oma klienti“ nõuete täitmine (https://pangaliit.ee/rahapesu-tokestamine). Üheks alusmaterjaliks on kliendi pangakonto väljavõte, mis annab ülevaate kliendi igapäevasest majandustegevusest.
Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Holm panga informeerimine sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös pangaga, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema, mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.
Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja on isik, kes vastutab laenuvõtja poolt võetud laenu eest. Kui laenuvõtja jätab tagasimaksed tegemata, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla ise tasuma. Mitme käendaja puhul vastutavad kõik käendajad ühiselt. Käendajaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis alalist elamisluba omav inimene, kellel peab olema kindel sissetulek ja ei tohi olla võlgnevusi.

Lisainfo

Aktsepteerime 6. ja 7. taseme kutsetunnistusega hindaja poolt koostatud eksperthinnanguid.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2024. Holm Bank AS