Limiidilaen

Holmi limiidilaen sobib ettevõtetele, kes vajavad käibevahendeid lühiajaliste investeeringute rahastamiseks.

Laenusumma

alates 25 000 €

Lepinguperiood

kuni 12 kuud

Omafinantseering

ei ole vajalik

Arvelduskrediit

vastavalt vajadusele
Limiidilaen

Limiidi piires saad raha kasutada vastavalt tekkivatele olukordadele - aastase lepinguperioodi jooksul saad raha korduvalt kasutusele võtta ja tagasi maksta. Selline paindlikkus võimaldab nii raha kui aega kokku hoida ja ettevõtjal on finantseerimiskindlus terveks aastaks. Laenutaotluse saad teha iseteeninduses. Meie spetsialist vaatab taotlused läbi personaalselt ja vajadusel võtab Sinuga ühendust.

Oled oodatud ka konsultatsioonile. Kui Sul on küsimusi, soovid nõu pidada või oma äriplaani perspektiivi meiega arutada, kirjuta meile arilaenud@holmbank.ee.

Sihtotstarve
paindlikuks laenukasutuseks
Laenusumma
alates 25 000 €
Omafinantseering
puudub
Laenulepingu pikkus
12 kuud
Maksegraafik
kuni 12 kuud
Kohustistasu määr
3% aastas kasutamata limiidilt
Aastane intressimäär
aastane intressimäär sõltub laenusummast ja tagatisest
Lepingutasu
alates 1% laenusummast, minimaalselt 250 €
Sobivad tagatised
kinnisvara, MES või Kredex käendus, ettevõttega seotud isiku/isikute käendus või nende kombinatsioon
Nõuded laenusaajale
Eestis registreeritud ja tegutsev osaühing või aktsiaselts; ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust

Täitmaks meile kui pangale seatud hoolsuskohustust, palume Sul tuvastada end video teel Veriff OÜ keskkonnas, kui Sinu hoiused koos intressidega või laenude kogusumma on 15 000 eurot või rohkem. Tuvastamiseks on vajalik internetiühendusega seade, millel on töötav kaamera. Pane valmis enda isikut tõendav dokument ning järgi ekraanil samm-sammult esitatud juhiseid. Personaalse lingi isikusamasuse tuvastamiseks saadame Sulle e-posti aadressile.

Miks valida Holm pank?

Rohkem kui 25 aastat kogemust

Põhjalik kogemustepagas tänu 350 000 inimesele, kes on meid usaldanud

Miks valida Holm pank?

Holm on Eesti pank

Täielikult Eesti kapitalil põhinev pank

Miks valida Holm pank?

Inimesed on abivalmid ja hoolivad

Soovime olla toeks asjatundliku nõu ja sobivate lahendustega

Miks valida Holm pank?

Partneriks üle 2000 kaupluse ja e-poe

Järelmaksu pakume üle Eesti nii tavakauplustes kui e-poodides

Miks valida Holm pank?

Teenused internetis

Teenused on ligipääsetavad kontaktivabalt internetis, klienditugi e-kirja ja telefoni teel

Miks valida Holm pank?

Pidevalt laienev tooteportfell

Holmi tooteid arendame inimeste vajadusi silmas pidades

Miks valida Holm pank?

Vastutustundlik

Lähtume vastutustundliku laenamise põhimõtetest

Miks valida Holm pank?

Teenused nii eraklientidele kui ettevõtetele

Pakume nii krediiditooteid kui tähtajalisi hoiuseid

Korduma kippuvad küsimused

Holmist saavad limiidilaenu taotleda Eestis registreeritud ja vähemalt 12 kuud tegutsenud juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad.
Holmi limiidilaenu taotlemiseks:
täida laenutaotlus Holmi kodulehel või
täida laenutaotlus Holmi iseteeninduses või
küsi pakkumist aadressilt arilaenud@holmbank.ee.
Limiidilaenu taotlemiseks tuleb esitada:
• tagatisvara info (kui on olemas, siis hindamisakt või müügikuulutus)
• ettevõtte esindaja poolt kinnitatud laenutaotlus;
• ettevõtte finantsaruanded (eelmise majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis on esitatud Äriregistrile; jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole vanemad kui 2 kuud);
• juriidilise isiku ankeet;
• ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta;
• kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis käendaja ankeet;
• käendaja pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta.
Holm võib laenuotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.
Limiidilaenu taotlemise üks põhieesmärk on ettevõttele täiendavate väärtuste loomine (näiteks uued masinad, seadmed või kaubavaliku laiendamine vms). Lähtuvalt seadustest tulenevatest kohustustest soovib Holm Bank AS teada, millist täiendavat väärtust loob taotletav ärilaen ettevõttele.
Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Holmi limiidilaenu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta finantsaruanded, mis ei ole vanemad kui 2 kuud.
Holmi limiidilaenu tagatiseks sobivad:
• hüpoteek ettevõttele või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluvale kinnisasjale;
• ettevõtte juhatuse liikme või omaniku käendus;
• ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii;
• KredExi või Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendus.
Seadusest tulenevalt on pangal kohustus limiidilaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks on pangad kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.
Holmist saavad limiidilaenu taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Pangad peavad koguma tegeliku kasusaaja kohta infot nii rahapesu tõkestamise kui ka maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Holm juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Holm pank käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.
Holm on huvitatud omafinantseeringu päritolust, sest omafinantseering näitab ettevõtte kapitali kaasamise võimet. Eelkõige soovib pank teada, kas omafinantseering pärineb ettevõtte omanikelt, on seotud hankijate maksetähtaja pikenemisega (sh ületähtaja võlgnevused) või pärineb muudelt kreeditoridelt.
Tulenevalt seadusandlusest on finantsasutustel kohustus täita hoolsusmeetmeid, mille hulka kuulub ka „Tunne oma klienti“ nõuete täitmine (https://pangaliit.ee/rahapesu-tokestamine). Üheks alusmaterjaliks on kliendi pangakonto väljavõte, mis annab ülevaate kliendi igapäevasest majandustegevusest.
Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Holm panga informeerimine sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös pangaga, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema, mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.
Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja on isik, kes vastutab laenuvõtja poolt võetud laenu eest. Kui laenuvõtja jätab tagasimaksed tegemata, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla ise tasuma. Mitme käendaja puhul vastutavad kõik käendajad ühiselt. Käendajaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis alalist elamisluba omav inimene, kellel peab olema kindel sissetulek ja ei tohi olla võlgnevusi.

Lisainfo

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2024. Holm Bank AS