Laenud äriklientidele

Laenulepingu sõlmimineAlates 1%
laenusummast,
minimaalselt 150 €
Lepingutingimuste muutmineAlates 1%
laenusummast,
minimaalselt 150 €
Laenu või selle osa ennetähtaegne tagastaminevähemalt 5 päeva ette
teatades tagastamise
päevast kuni
laenutähtpäevani
tasumisele kuuluv
intress (mitte rohkem
kui järgneva 6 kuu
eest)
Maksekuupäeva muudatus35 €
Panga nõusolekute, kinnituste, tõendite ja
päringute väljastamine kliendi soovil
Kokkuleppel,
minimaalselt 50 €

Liising äriklientidele

Lepingu sõlmimineAlates 1% vara
ostuhinnast, min 150 €
Lepingu tingimuste muudatusAlates 1% tasumata
osamaksete summast,
min 150 €
Maksekuupäeva muutmine50 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine1% tasumata
osamaksete summast,
min 150 €
Liisingueseme väljaostmine kolmanda isiku poolt90 € (lisandub lepingu
ennetähtaegse
lõpetamise tasu)
Lihtkirjaliku volikirja, lepingu koopia, kordusarve,
tõendi, saldokinnituse ja muu lepinguga seotud
dokumendi väljastamine
12 €*
Paberarve väljastamine2,4 €*
Notariaalse volikirja tavakorras väljastamine120 €*
Transpordiameti e-teeninduses tehingu
vormistamine
48 €* (lisandub
riigilõiv)
Liisingueseme allkasutusse andmise õiguse
kinnitus
48 €*
Lepingu rikkumise teatis6 €*
Parkimistingimuste või muu õigusakti rikkumisest
tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulud)
menetlustasu
48 €* (lisanduvad
tegelikud kulud)
Hüvitis liisingueseme tähtaegse tagastamisega
viivitamise eest (päevas)
50 € / päevas
Liisingueseme valduse üleandmise
organiseerimise menetlustasu lepingu rikkumise
korral
1,5% tasumata
osamaksete summast,
min 450 € (lisanduvad
tegelikud kulud)
Võlalepingu sõlmimine1% võlasummast, min
150 €
Kindlustusjuhtumi käsitlemine90 €

*Hind koos KM-ga.
Hinnakirjas kajastuvad tavatasud ning need
võivad poolte vahelise lepingu alusel erineda.

Muud tasud

Viivise määrLepingus fikseeritud
määr
Meeldetuletus tasumisega viivitamiselTasuta
Võlateatise edastamine5 €
Lepingu ülesütlemise teatise edastamine
ärikliendile
20 €
Võlateatised pärast laenu tagastamise tähtpäeva
saabumist
kui panga nõue on kuni
500 €:
- esimese võlateatise tasu 15 €
- teise ja kolmanda võlateatise tasu 5 €

kui panga nõue on 501-1000 €:
- esimese võlateatise tasu 20 €
- teise ja kolmanda võlateatise tasu 5 €

kui panga nõue on üle
1000 €:
- esimese võlateatise tasu 25 €
- teise ja kolmanda võlateatise tasu 5 €
Tõendi/kinnituskirja koostamine ja väljastamine
(alates 01.01.2023)
8 €
Võlakokkuleppe sõlmimise tasukuni 2% võlasummast,
minimaalselt 30 eurot.
Maksepuhkuse
vormistamine
30 €

Hinnakirjas kehtestatud teenustasudele võib lisanduda käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
Holm Bank AS võib teha hinnakirjas muudatusi, teavitades sellest üks kuu ette koduleheküljel www.holmbank.ee (muutmisest ei pea teavitama uue teenuse lisandumisel või teenuse hinna alandamisel).
Holm Bank AS-i hinnakiri on kehtiv alates 04.05.2023.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2023. Holm Bank AS