Laenud eraklientidele

Laenulepingu sõlmiminekuni 2% laenusummast,
minimaalselt 30 €
Järelmaksulepingu vormistamise tasuVastavalt järelmaksu partneri juures fikseeritud tasule
Laenu või selle osa ennetähtaegne tagastamine0,5% tagastatavalt laenusummalt või 1% tagastatavalt
laenusummalt, kui ennetähtaegse tagasimaksmise päeva
ja lepingu lõpptähtpäeva vaheline
periood on pikem kui 1 aasta
Lepingutingimuste muutmine:
maksepäeva muutmine (esmane maksepäeva
muudatus tasuta);
perioodi muutmine;
kõik laenu muudatused, mida ei ole eraldi
muudatuste punktidena hinnakirjas välja toodud.
30 €

Kodu- ja hüpoteeklaen eraklientidele

Laenulepingu sõlmimine ja muutmine1% laenusummast,
minimaalselt 150 €
Laenu või selle osa ennetähtaegne tagastamine3 kuu intressisumma. 3
kuulise etteteatamise
puhul ennetähtaegse
tagastamise tasu ei
kohaldata, tasuda tuleb
vaid lepingu intress
laenusumma kasutuses
olnud aja eest.

Laenud äriklientidele

Laenulepingu sõlmimineAlates 1%
laenusummast,
minimaalselt 150 €
Lepingutingimuste muutmineAlates 1%
laenusummast,
minimaalselt 150 €
Laenu või selle osa ennetähtaegne tagastaminevähemalt 5 päeva ette
teatades tagastamise
päevast kuni
laenutähtpäevani
tasumisele kuuluv
intress (mitte rohkem
kui järgneva 6 kuu
eest)
Maksekuupäeva muudatus35 €
Panga nõusolekute, kinnituste, tõendite ja
päringute väljastamine kliendi soovil
Kokkuleppel,
minimaalselt 50 €

Liising äriklientidele

Lepingu sõlmimineAlates 1% vara
ostuhinnast, min 150 €
Lepingu tingimuste muudatusAlates 1% tasumata
osamaksete summast,
min 150 €
Maksekuupäeva muutmine50 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine1% tasumata
osamaksete summast,
min 150 €
Liisingueseme väljaostmine kolmanda isiku poolt90 € (lisandub lepingu
ennetähtaegse
lõpetamise tasu)
Lihtkirjaliku volikirja, lepingu koopia, kordusarve,
tõendi, saldokinnituse ja muu lepinguga seotud
dokumendi väljastamine
12 €*
Paberarve väljastamine2,4 €*
Notariaalse volikirja tavakorras väljastamine120 €*
Transpordiameti e-teeninduses tehingu
vormistamine
48 €* (lisandub
riigilõiv)
Liisingueseme allkasutusse andmise õiguse
kinnitus
48 €*
Lepingu rikkumise teatis6 €*
Parkimistingimuste või muu õigusakti rikkumisest
tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulud)
menetlustasu
48 €* (lisanduvad
tegelikud kulud)
Hüvitis liisingueseme tähtaegse tagastamisega
viivitamise eest (päevas)
50 € / päevas
Liisingueseme valduse üleandmise
organiseerimise menetlustasu lepingu rikkumise
korral
1,5% tasumata
osamaksete summast,
min 450 € (lisanduvad
tegelikud kulud)
Võlalepingu sõlmimine1% võlasummast, min
150 €
Kindlustusjuhtumi käsitlemine90 €

*Hind koos KM-ga.
Hinnakirjas kajastuvad tavatasud ning need
võivad poolte vahelise lepingu alusel erineda.

Liising erakliendile

Lepingu sõlmimineAlates 1% vara
ostuhinnast, min 150 €
Lepingu tingimuste muudatusAlates 1% tasumata
osamaksete summast,
min 150 €
Maksekuupäeva muutmine50 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine ja
krediidisumma tagastamine
Tasuta (intress
kasutatud aja eest)
Liisingueseme väljaostmine kolmanda isiku poolt90 €
Lihtkirjaliku volikirja, lepingu koopia, kordusarve,
tõendi, saldokinnituse ja muu lepinguga seotud
dokumendi väljastamine kliendi soovil
12 €*
Paberarve väljastamine2,4 €*
Notariaalse volikirja tavakorras väljastamine120 €*
Transpordiameti e-teeninduses tehingu
vormistamine
48 €* (lisandub
riigilõiv)
Liisingueseme allkasutusse andmise õiguse
kinnitus
48 €*
Lepingu rikkumise teatis6 €*
Parkimistingimuste või muu õigusakti rikkumisest
tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulud)
menetlustasu
48 €* (lisanduvad
tegelikud kulud)
Hüvitis liisingueseme tähtaegse tagastamisega
viivitamise eest (päevas)
50 € / päevas
Liisingueseme valduse üleandmise
organiseerimise menetlustasu lepingu rikkumise
korral
1,5% tasumata
osamaksete summast,
min 450 € (lisanduvad
tegelikud kulud)
Võlalepingu sõlmimine1% võlasummast, min
150 €
Kindlustusjuhtumi käsitlemine90 €

*Hind koos KM-ga.
Hinnakirjas kajastuvad tavatasud ning need
võivad poolte vahelise lepingu alusel erineda.

Krediitkaart

Uuendamine kehtivusaja lõpulTasuta
SulgemineTasuta
Asendamine10 €
KuutasuTasuta
Alusetu tagasinõude esitamine20 € tehingu kohta
Saldo vaatamine kõikides automaatides0,47 € toimingu kohta
Lepingutingimuste muutmine30 €
Muud toimingud automaatides0,47 € toimingu kohta
Tasu välisvaluutas tehtud tehingu eest
(alates 01.05.2024)
1% tehingu summast

Muud tasud

Viivise määrLepingus fikseeritud
määr
Meeldetuletus tasumisega viivitamiselTasuta
Võlateatise edastamine5 €
Lepingu ülesütlemise teatise edastamine
ärikliendile
20 €
Võlateatised pärast laenu tagastamise tähtpäeva
saabumist
kui panga nõue on kuni
500 €:
- esimese võlateatise
tasu 15 €
- teise ja kolmanda
võlateatise tasu 5 €
kui panga nõue on 501-
1000 €:
- esimese võlateatise
tasu 20 €
- teise ja kolmanda
võlateatise tasu 5 €
kui panga nõue on üle
1000 €:
- esimese võlateatise
tasu 25 €
- teise ja kolmanda
võlateatise tasu 5 €
Tõendi/kinnituskirja koostamine ja väljastamine
(alates 01.01.2023)
8 €
Võlakokkuleppe sõlmimise tasukuni 2% võlasummast,
minimaalselt 30 eurot.
Maksepuhkuse
vormistamine
30 €

Hinnakirjas kehtestatud teenustasudele võib lisanduda käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.
Holm Bank AS võib teha hinnakirjas muudatusi, teavitades sellest üks kuu ette koduleheküljel www.holmbank.ee (muutmisest ei pea teavitama uue teenuse lisandumisel või teenuse hinna alandamisel).
Holm Bank AS-i hinnakiri on kehtiv alates 04.05.2023.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2024. Holm Bank AS