Vastavuskontrolli spetsialist

Holm on Eesti pank, mis pakub väike- ja ärilaene, krediitkaarte, järelmaksu ja tähtajalisi hoiuseid.

Vastutusvaldkond:

  • Vastavusega seotud riskide juhtimine sh konsolideerimisgrupi tegevuse vastavuse tagamine õigusaktidele, regulatiivsetele nõuetele ning grupi reeglitele
  • Järelevalve Panga sise-eeskirjades vastavusriskide tuvastamiseks kehtestatud tegevuspõhimõtete, eeskirjade ning Panga kohustuste täitmisel esinevate puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmete asjakohasuse ja tulemuslikkuse üle ning nende hindamine
  • Panga poliitikate, protseduuride, juhendite välja töötamine jälgides nende vastavust kehtivatele õigusaktidele ja regulatiivsetele nõutele
  • Õigusliku või regulatiivkeskkonna mis tahes muudatuste jälgimine, muudatuste võimaliku mõju hindamine konsolideerimisgrupi tegevusele
  • Sõltumatu arvamuse andmine uute toodete või olemasolevates toodetes, protsessides ja süsteemides oluliste muudatuste heakskiitmiseks
  • Panga juhtkonna ja töötajate nõustamine, juhendamine ja koolitamine vastavusriskidega seotud teemadel
  • Panga  vastavusriski aruandluse ja hinnangute koostamine

Avaldused ja küsimused saata: cv@holmbank.ee. Kandideerimise tähtaeg on 07. august 2021.  Töökoht asub Tallinnas.

Nõuded

Bakalaureusekraad õigusteaduses ja töökogemus õigusteadmisi nõudval ametikohal

Kohaldatavate õigusaktide mõistmine, sealhulgas tarbijate finantseerimist, AMLTF ning GDPR nõuetest finantssektoris

Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus nii eesti kui inglise keeles

Iseseisvus, analüüsivõimelisus, hea koostöö ja suhtlemisoskus

Hüved

Võimalus eneseteostuseks

Vabadus oma tööd planeerida

Suurepärased töötingimused

Pühendunud professionaalne tiim

Karjäärivõimalused

Positiivne ja konstruktiivne õhkkond

Vahvad ühisüritused

Avaldused ja küsimused saata: cv@holmbank.ee. Kandideerimise tähtaeg on 07. august 2021.  Töökoht asub Tallinnas.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2021. Holm Bank AS