Holm on kasvav ja välisriikidesse laienev Eesti pank, mis pakub laene era- ja äriklientidele, füüsilist ja virtuaalset krediitkaarti, järelmaksu ja tähtajalisi hoiuseid.

Tule arendama ja haldama meie uut ja kaasaegset panka! Tegutseme rahvusvaheliselt ja planeerime üha laieneda.

Vastutusvaldkond:

  • Koostad ja juurutad talitluspidevuse ning IKT- ja turvariskide juhtimise raamistikku sise-eeskirjade loomise ja uuendamise kaudu, jälgid nende toimimist
  • Teostad talitluspidevuse ning IKT- ja turvariskidest tulenevate operatsiooniriski juhtumite seiramist ning viid läbi enesehindamisi
  • Koostad ja raporteerid talitluspidevuse ning IKT- ja turvariskide juhtimisega seotud aruandlust ning riskiülevaateid
  • Viid läbi talitluspidevuse ning IKT- ja turvariskide alaseid sisekoolitusi.
  • Toetad töötajaid talitluspidevuse ja infoturbe küsimustes

Sinu avaldust ootame aadressil: cv@holmbank.ee
Kandideerimise tähtaeg on 01.07.2022

Nõuded

Varasem töökogemus finantssektori talitluspidevuse ja infoturbe valdkonnas


Varasem kogemus IT projektides osalemises

Tööks vajalike õigusaktide tundmine

Inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Analüüsivõimelisus


Algatusvõime, otsustus-ja vastutusvõime

Iseseisvus, täpsus ja korrektsus, kohusetunne ja usaldusväärsus

Hea koostöö- ja suhtlemisoskus

Hüved

Võimalus eneseteostuseks ja -arenguks

Vabadus oma tööd ise planeerida ja kasutada kodukontori võimalusi

Suurepärased töötingimused

Positiivne ja konstruktiivne õhkkond

Pühendunud professionaalne tiim

Kärjäärivõimalused

Erinevad hüved mahukas motivatsioonipaketis

Vahvad ühisüritused

Sinu avaldust ootame aadressil: cv@holmbank.ee
Kandideerimise tähtaeg on 01.07.2022.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2022. Holm Bank AS