Andmeanalüütik

Holm on Eesti pank, mis pakub väike- ja ärilaene, krediitkaarte, järelmaksu ja tähtajalisi hoiuseid.

Andmeanalüütiku tegevuse eesmärk on kasutada ettevõtte äriprotsesside käigus tekkivaid andmeid ja muud saadaolevat informatsiooni, aitamaks ettevõttel teha parimaid äriotsuseid. Sinu ülesanne on tagada andmete kättesaadavus, sisuline õigsus ja täielikkus, teostada andmeanalüüs ning andmete lõpptarbijale sobival kujul kättesaadavaks tegemine.

Vastutusvaldkond:

  • Defineerid ja modelleerid krediidiriski ja müügiaruandluse modelleerimiseks vajalikke andmeid;
  • Töötad välja ja haldad kvaliteedireegleid;
  • Monitoorid andmekvaliteeti ja raporteerid tulemustest;
  • Tuvastad andmekvaliteedi probleeme, otsid nende põhjuseid ja töötad välja lahendusi nende monitoorimiseks;
  • Juhendad ja abistad tooteomanikku ja äripoole esindajaid andmete tõlgendamises ja seoste leidmises.

Avaldused ja küsimused saata: cv@holmbank.ee . Kandideerimise tähtaeg on 8. oktoober 2021. Töökoht asub Tallinnas.

Nõuded

Tugev probleemide lahendamise oskus ja suhtlemisoskus;

Võimekus kiiresti õppida ja töötada iseseisvalt või meeskonnana;

SQL päringukeele oskus heal tasemel;

Varasemad teadmised äriprotsesside toimimisest ning äriloogikast;

Teadmised ärianalüüsist ja projektijuhtimisest;

Analüüsi tulemuste põhjal omapoolsete ettepanekute tegemine;

Täiendavate võimaluste leidmine äritulemuste ja protsesside parendamiseks;

Oskus näha nii detaile, kui suurt pilti;

Kõrgharidus majanduse, finants, IT või matemaatika erialal.

Hüved

Võimalus eneseteostuseks;

Vabadus oma tööd planeerida;

Suurepärased töötingimused;

Pühendunud professionaalne tiim;

Kärjäärivõimalused;

Positiivne ja konstruktiivne õhkkond;

Motivatsioonipakett erinevate ürituste ja oma töötaja soodustuste näol.

Avaldused ja küsimused saata: cv@holmbank.ee . Kandideerimise tähtaeg on 8. oktoober 2021. Töökoht asub Tallinnas.

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2021. Holm Bank AS