AMLTF/vastavuskontrolli spetsialist

Holm on Eesti pank, mis pakub väike- ja ärilaene, krediitkaarte, järelmaksu ja tähtajalisi hoiuseid.

Vastutusvaldkond:

  • AMLTF ja vastavuskontrolli valdkonda puudutava grupiülese riskikultuuri arendamine ja hoidmine ning riskide juhtimine
  • AMLTF puudutavate protsesside, juhendite väljatöötamine, praktikate nõutele vastavuse tagamine ning järelevalve panga sise-eeskirjades vastavusriskide tuvastamiseks kehtestatud tegevuspõhimõtete, eeskirjade ning Panga kohustuste täitmisel esinevate puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmete asjakohasuse ja tulemuslikkuse üle ning nende hindamine. Õigusliku või regulatiivkeskkonna mis tahes muudatuste jälgimine, muudatuste võimaliku mõju hindamine konsolideerimisgrupi tegevusele
  • AMLTF ja väliste pettusjuhtumite andmeanalüüs ja ennetusmeetodite väljatöötamine
  • AMLTF ja pettuste ennetamise raames ettepanekute tegemine pangasüsteemide, metoodika ja protsesside täiustamiseks
  • Klientide kohta käiva informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning kontrollitoimingute teostamine
  • Sõltumatu arvamuse andmine uute toodete või olemasolevates toodetes, protsessides ja süsteemides oluliste muudatuste heakskiitmiseks
  • Panga juhtkonna ja töötajate nõustamine, juhendamine ja koolitamine rahapesu tõkestamise valdkonnas ning vastavusriskidega seotud teemadel
  • Panga esindamine rahapesu andmebüroo kontaktisiku rollis ning vajalike õigusaktidest või sise-eeskirjadest tulenevate kontaktisiku ülesannete täitmine
  • Panga vastavusriski aruandluse ja hinnangute koostamine

Avaldused ja küsimused saada: cv@holmbank.ee. Kandideerimise tähtaeg on 25.12.2021. Töökoht asub Tallinnas

Nõuded

Varasem töökogemus AMLTF, panganduse, finants
ja/või pettuste ennetamise valdkonnas

Kohaldatavate õigusaktide mõistmine, sealhulgas
tarbijate finantseerimist ja AMLTF nõuetest
finantssektoris

Bakalaureusekraad õigusteaduses ja/või
töökogemus õigusteadmisi nõudval ametikohal

Inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Iseseisvus, hea koostöö- ja suhtlemisoskus,
analüüsivõimelusus

Hüved

Suurepärased töötingimused

Paindlikkus

Pühendunud ja professionaalne tiim

Motivatsioonipakett

Põnevad ühisüritused

Positiivne ja konstruktiivne õhkkond

Avaldused ja küsimused saada: cv@holmbank.ee. Kandideerimise tähtaeg on 25.12.2021. Töökoht asub Tallinnas

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2022. Holm Bank AS