Ärilaen MES ja KredEx käendusega

Laenude puhul, kus summad on suuremad ning ettevõttel ei ole piisavalt riske maandavaid tagatisi, on võimalik täiendavaid tagatisi taotleda läbi sihtasutuse KredEx ja/või Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES). Laenutingimused on paindlikud, saad ise valida sobiva maksegraafiku, soovi korral laenu ennetähtaegselt tagasi maksta või vajadusel maksepuhkust taotleda. Intressi tasud vaid laenu kasutatud osalt. Laenutaotluse ja kõik toimingud saad teha iseteeninduses. Meie spetsialist vaatab taotlused läbi personaalselt ja vajadusel võtab Sinuga ühendust, et arutada äriplaani perspektiivi ning toetada Sind analüüsiga.

Sihtotstarve
suuremateks investeeringuteks
Laenusumma
alates 25 000 €
Omafinantseering
alates 0%
Laenulepingu pikkus
kuni 5 aastat
Maksegraafik
kuni 10 aastat
Maksepuhkus
kuni 6 kuud
Aastane intressimäär
alates 4,9%
Lepingutasu
alates 0,25%
Sobivad tagatised
MES või Kredex käendus, ettevõttega seotud isiku/isikute käendus, kinnisvara või nende kombinatsioon
Nõuded laenusaajale
Eestis registreeritud ja tegutsev osaühing või aktsiaselts; ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust

Täitmaks meile kui pangale seatud hoolsuskohustust, palume Sul tuvastada end video teel Veriff OÜ keskkonnas, kui Sinu hoiused koos intressidega või laenude kogusumma on 15 000 eurot või rohkem. Tuvastamiseks on vajalik internetiühendusega seade, millel on töötav kaamera. Pane valmis enda isikut tõendav dokument ning järgi ekraanil samm-sammult esitatud juhiseid. Personaalse lingi isikusamasuse tuvastamiseks saadame Sulle e-posti aadressile.

Miks valida Holm pank?

Rohkem kui 25 aastat kogemust

Põhjalik kogemustepagas tänu 350 000 inimesele, kes on meid usaldanud

Miks valida Holm pank?

Holm on Eesti pank

Täielikult Eesti kapitalil põhinev pank

Miks valida Holm pank?

Inimesed on abivalmid ja hoolivad

Soovime olla toeks asjatundliku nõu ja sobivate lahendustega

Miks valida Holm pank?

Partneriks üle 2000 kaupluse ja e-poe

Järelmaksu pakume üle Eesti nii tavakauplustes kui e-poodides

Miks valida Holm pank?

Teenused internetis

Teenused on ligipääsetavad kontaktivabalt internetis, klienditugi e-kirja ja telefoni teel

Miks valida Holm pank?

Pidevalt laienev tooteportfell

Holmi tooteid arendame inimeste vajadusi silmas pidades

Miks valida Holm pank?

Vastutustundlik

Lähtume vastutustundliku laenamise põhimõtetest

Miks valida Holm pank?

Teenused nii eraklientidele kui ettevõtetele

Pakume nii krediiditooteid kui tähtajalisi hoiuseid

Korduma kippuvad küsimused

Holmist saavad ärilaenu taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Holmi ärilaenu saab kasutada ettevõtte majandustegevuse kasvatamiseks ja laiendamiseks. Paljud Holmi ärikliendid on kasutanud ärilaenu näiteks hooajakaupade, ettevõtte tegevusega seotud masinate või seadmete soetamiseks.
Holmi ärilaenu lepingu sõlmimiseks tuleb täita laenutaotlus:
*Holmi kodulehel või
*Küsi pakkumist aadressilt arilaenud@holmbank.ee
Ärilaenu taotlemiseks tuleb esitada ettevõtte esindaja poolt kinnitatud laenutaotlus, ettevõtte finantsaruanded (viimase lõppenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, jooksva majandusaasta viimase täiskvartali bilanss ja kasumiaruanne) ning „Juriidilise isiku ankeet“. Ettevõtte majandustegevuse täieliku ülevaate saamiseks esita ka ettevõtte pangakonto(de) väljavõtted taotluse esitamisele eelneva 6 kuu kohta. Kui laenu tagatiseks on ettevõtte omaniku või juhatuse liikme käendus, siis peab käendaja allkirjastama lisaks „Käendaja ankeedi“ ning lisama selle juurde käendaja pangakonto väljavõtte viimase 6 kuu kohta. Holm võib laenuotsuse tegemiseks küsida täiendavaid dokumente või andmeid, mis võivad osutuda konkreetse projekti finantseerimisel vajalikuks.
Ärilaenu taotlemise üks põhieesmärk on ettevõttele täiendavate väärtuste loomine (näiteks uued masinad, seadmed või kaubavaliku laiendamine vms). Lähtuvalt seadustest tulenevatest kohustustest soovib Holm Bank AS teada, millist täiendavat väärtust loob taotletav ärilaen ettevõttele.
Muutuvas majanduskeskkonnas või kiirekasvulise ettevõtte puhul võib ilmneda, et viimase täisaasta finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) ei peegelda ettevõtte majandustegevust enam adekvaatselt. Seetõttu on tarvis Holmi ärilaenu taotlemisel esitada ka jooksva majandusaasta viimase täiskvartali finantsaruanded.
Holmi ärilaenu tagatis on eelkõige ettevõtte juhatuse liikme või omaniku käendus, ettevõttega majanduslikult seotud juriidilise isiku garantii, hüpoteek ettevõttele või ettevõttega lähedalt seotud isikule kuuluvale kinnisasjale, KredExi või Eesti Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käendus.
Seadusest tulenevalt on pangal kohustus ärilaenu taotlemisel nõuda „Juriidilise isiku ankeedi“ täitmist, kuhu märgitakse peamised andmed ettevõtte ja selle omanike kohta. Lisaks on pangad kohustatud oma tegevuses juhinduma põhimõttest „tunne oma klienti“, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, tagamaks majanduskeskkonna usaldusväärsuse ja läbipaistvuse.
Ettevõtte peab olema tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta.
Holmist saavad ärilaenu taotleda Eestis registreeritud ja tegutsevad juriidilised isikud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (v.a vähem kui 12 kuud tegutsenud FIE-d).
Pangad peavad koguma tegeliku kasusaaja kohta infot nii rahapesu tõkestamise kui ka maksualase teabevahetuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Holm juhindub oma tegevuses vastutustundliku laenamise põhimõtetest ja peab andma hinnangu ka käendaja maksevõimele. Käendaja maksevõime peab olema käenduslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks piisav. Käendaja maksevõime hindamiseks ja käenduslepingu sõlmimiseks vajab Holm pank käendaja kohta „Käendaja ankeedis“ sisalduvat lisainfot.
Holm on huvitatud omafinantseeringu päritolust, sest omafinantseering näitab ettevõtte kapitali kaasamise võimet. Eelkõige soovib pank teada, kas omafinantseering pärineb ettevõtte omanikelt, on seotud hankijate maksetähtaja pikenemisega (sh ületähtaja võlgnevused) või pärineb muudelt kreeditoridelt.
Tulenevalt seadusandlusest on finantsasutustel kohustus täita hoolsusmeetmeid, mille hulka kuulub ka „Tunne oma klienti“ nõuete täitmine (https://pangaliit.ee/rahapesu-tokestamine). Üheks alusmaterjaliks on kliendi pangakonto väljavõte, mis annab ülevaate kliendi igapäevasest majandustegevusest.
Ettevõtte majandustegevuses võib tekkida olukordi, kus ettevõtte likviidsus on piiratud, mistõttu tekivad makseraskused. Kõige olulisem makseraskuste tekkimise puhul on Holm panga informeerimine sellest esimesel võimalusel. Ettevõtte võlgade tekkimist ja ettevõtte sattumist Maksehäirete registrisse on võimalik ennetada koostöös pangaga, mille käigus jõutakse kõige optimaalsema mõlemaid osapooli rahuldava lahenduseni.
Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja on isik, kes vastutab laenu võtja poolt võetud laenu eest. Kui laenu võtja jätab tagasimaksed tegemata, siis on käendaja kohustatud tekkinud võla ise tasuma. Mitme käendaja puhul vastutavad kõik käendajad ühiselt. Käendajaks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või Eestis alalist elamisluba omav inimene, kellel peab olema kindel sissetulek ja ei tohi olla võlgnevusi.

Heade plaanidega homsesse

Holm

Tulen kliendiks

Lisainfo

Oled finantsteenuse pakkuja Holm Bank AS kodulehel. Enne iga lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
© 2023. Holm Bank AS